Voor een betere ervaring, verander u browser naar CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.

Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden AVStudenten

De gebruikersvoorwaarden van Alles Voor Studenten zijn vanaf 19 februari 2018 van toepassing op elke bezoeker/gebruiker van AVStudenten. Wanneer u de website bezoekt zal u automatisch akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden. Gebruikersvoorwaarden kunnen in de loop der jaren veranderen en daarom wordt geadviseerd om de gebruikersvoorwaarden altijd door te lezen.

Website

Om optimaal gebruik te maken van AVStudenten wordt aangeraden om een account aan te maken op de website. Dit vergemakkelijkt het gebruik van de site en zorgt ervoor dat de bezoeker/gebruiker gebruik kan maken van de verschillende services.

Bedrijven

AVStudenten is een website voor studenten. Dit betekent dat het niet wordt gewaardeerd wanneer bedrijven onder het mom van een student zijn een account aanmaken en hiermee gaan opereren. Bedrijven wordt verzocht, wanneer zij gebruik willen maken van de website, een e-mail te sturen naar info@avstudenten.nl met daarin de doeleinden van het gebruiken van de website. Wanneer een bedrijf toch onder de naam van een student gebruik probeert te maken van de website, zal het account geblokkeerd worden.

Misbruik

Veiligheid en respect zijn twee hele belangrijke dingen op de website van AVStudenten. Daarom wordt misbruik op welke manier dan ook niet getolereerd. Ook het beledigen of op een of andere manier kwetsen van een andere gebruiker kan tot een blokkade leiden. Wanneer het gedrag van een gebruiker niet overeenkomt met de gedragsregels en de gebruikersvoorwaarden dan kan de gebruiker een schorsing of blokkade riskeren.

Gedragsregels

  • Respectvol met elkaar omgaan;
  • Elkaar niet beledigen of misleiden;
  • Correct taalgebruik

Garantie

AVStudenten geeft geen garantie. De website is bedoeld om studiemateriaal, al dan niet tegen betaling, uit te wisselen met elkaar. Omdat AVStudenten geen invloed heeft op de studenten die gebruik maken van de website en de producten die zij aanbieden, kan AVStudenten geen garanties bieden.

Aansprakelijkheid

AVStudenten sluit aansprakelijkheid voor schade, dwaling, bedrog en misbruik uit, voor zover dit volgens de wet is toegestaan. AVStudenten sluit dus voor zover de wet dat toelaat aansprakelijkheid uit voor de schade die de bezoeker/gebruiker lijdt door:

  • Het gebruik van de website AVStudenten;
  • Verkeerde toelichting/informatie op de website van AVStudenten;
  • Het afnemen van een product/dienst van een andere gebruiker op de website;

Mocht AVStudenten toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die de bezoeker/gebruiker aan AVStudenten heeft betaald in de 6 maanden die voorafgingen aan het incident waarvoor AVStudenten aansprakelijk is gesteld. Of tot een maximaal bedrag van €150.

Top